Historie

Formandens beretning i forbindelse med 40 års jubilæet

Det er selvfølgelig mig en stor glæde at stå som formand for vores forening netop i år. Mange år er gået siden jeg som 34 årig blev medlem nr. 10 i klubben. De første seks medlemsnumre gik til initiativtagerne som startede klubben. Jeg husker dem stadig selvom de for længst er gået bort. Også hvad de samlede på husker jeg tydeligt.  Nr. 1, formand Henry Sørensen samlede store sølvmønter  fra hele verden. Næstformand Børge Hansen nr. 5 havde en stor samling af pengesedler fra hele verden og o.s.v.. Den øvrige 1. bestyrelse var: Kasserer Asger Andersen nr. 31, sekretær Helmer Huusom nr. 4, bestyrelsesmedlem Kurt Svennson nr. 13, Helge Bojsen-Møller nr. 10, Jens Varny Buch nr. 43 (senere formand) suppleant Palle Therkelsen, Svend Åbjerg, revisor Poul Neumejer, Poul Breitenstein. En fantastisk bestyrelse, både stor og senere dramatisk flok. På dette tidspunkt efter et halvt år var vi allerede over 40 medlemmer og det var starten.

Jeg må også nævne vores 1. æresmedlem Kaj Seerup. Jeg kan ikke huske om han også sad i den første bestyrelse.

Mange medlemmer har jeg mødt. Det er dog underligt at tænke på hvor mange søde rare og morsomme medlemmer vi har lært at kende i klubbens eksistens. Det er jo noget specielt i en forening som vores. Vi kender hinanden fra klub ben, men ellers ikke. Ikke engang hvad medlemmerne har beskæftiget sig med i arbejdslivet. Men måske er det netop derfor man slapper så meget af i klubben i forhold til den stressede hverdag.

Jeg vil bruge lejligheden til at takke vores fem tidligere formænd og i øvrigt også bestyrelserne. Specielt takker jeg vores formand af to omgange Villy Christensen for den tørn han tog i mange år. Også Holger vil jeg takke for hans tiltrædende da det kneb med en bestyrelse / formand.

Jeg vil prøve at efterleve dit motto som du lærte mig i mine ti år som næstformand: En god formand er den der kan få bestyrelsen til at lave alt arbejdet. TAK HOLGER !

Efter denne lange udredning vil jeg slutte med at ønske MØNTEN held og lykke i mange år fremover.

Helge Bojsen-Møller

Du kan læse mere om foreningens 40 års jubilæum i lokalavisen her

 

Hvordan bliver man møntsamler eller numismatiker?

Ja, det er der nok mange grunde til, jeg kan fortælle hvordan jeg fik lysten. Jeg var på besøg hos min familie i Vordingborg som tiårig.

For at forslå tiden  legede  jeg  i  ruinerne  omkring  Gåsetårnet,  jeg fik  pludseligt  øje på en knækket  spade  der  lå cirka tre meter  nede i et såkaldt fangehul. Da spaden var helt ny, tænkte jeg at min bedstefar, som var snedker, kunne  sætte  et  nyt  skaft  på den,  og så havde vi en udmærket spade, som på det tidspunkt kostede tre kroner.

Jeg begyndte at regne ud, hvordan jeg fik spaden op. Murene var ret ujævne, der var større og mindre fremspring mellem stenene, så jeg vovede forsøget, jeg kom let derned og så skulle jeg lige prøve at grave lidt med bladet og op kom der en spansk mønt fra 1200 tallet, det var en kobbermønt.

Jeg blev noget forundret og fik den renset for jord så den kom til at se lidt godt ud.

Efter den tid begyndte jeg så småt at samle på mønter.

Palle Therkildsen medlem nr. 54

Palle1Palle2
Palles første mønt

Du kan også genopleve det helt fantastiske indslag om Mønten fra TV2 Lorry sendt 23. februar 2014

%d bloggers like this: