Kontakt

Bestyrelsen består af:

Formand                                                                     Kasserer
Helge Bojsen-Møller                                             Leif Poulsen
Tlf. 40 45 85 05                                                        Tlf. 40 42 26 75
helge.moenten10@gmail.com

Svend Åbjerg
Tlf. 47 31 70 41

Ole Nilsson
Tlf. 24 20 65 21
olenil@live.dk

Preben Strojek
Tlf. 22 48 10 52

Poul Erik Budde